اندروید مراقبت از استومی


در این نرم افزار عناوین زیر را می توانید مشاهده کنید:

- آشنایی با استومی و انواع آن (کلستومی ، یورستومی ، ایلئوستومی )

- مراقبتهای قبل از عمل و بعد از عمل استومی

- عوارض شایع استومی و راهکارهای پیشگیری و درمان آنها

- تعویض کیسه استومی

- شستشوی استومی

- زندگی با استومی ( ورزش ، مسافرت، مصرف دارو ، لباس پوشیدن ، روابط جنسی ، احکام دینی و ...)

نمونه صفحات داخلی این نرم افزار

 

برای دریافت فایل اندروید مراقبت از استومی روی تصویر کلیک کنید.

/ 0 نظر / 241 بازدید