وبلاگ صدیقه آقایی پرستار ET

آموزش آشنایی و درمان انواع زخم، شامل زخم دیابتی ، زخم عروقی و ..

آبان 96
1 پست
شهریور 96
1 پست
مرداد 94
2 پست
تیر 94
1 پست
اسفند 93
2 پست
دی 93
4 پست
آبان 93
4 پست
شهریور 93
1 پست
تیر 93
5 پست
خرداد 93
8 پست
آقایی
3 پست
درمان_زخم
17 پست
ورزش_پا
1 پست
زخم_مقعد
1 پست
درماتیت
1 پست
فرم_زخم
1 پست
اگزودا
1 پست
زخم_مزمن
1 پست
زخم_بستر
5 پست
بانداژ
1 پست
لارو_مگس
1 پست
استومی
5 پست
کلوپلاست
1 پست
کلستومی
6 پست
استومیت
1 پست
پرستار_et
1 پست